Atmosfer Kontrollü Depoların, Klasik depolara göre avantajları

AK/ADO depolamada şu avantajlar sağlanmaktadır:
  • Azot gazı kolayca ve kısa sürede üretilebilmektedir.
  • İşletme ve bakım giderleri klasik depolara göre düşüktür.
  • Çalıştırılması nispeten basittir.
  • Enerji tasarrufu sağlamaktadır.
  • Azot gazının hiçbir toksin etkisi yoktur.
  • Diğer zararlı gazları depo ortamından uzaklaştırmaktadır.
  • Depolama sırasında ürünün ilaçlanmasına gerek yoktur. Bu nedenle ilacın doğurabileceği olumsuz etkiler meydana gelmemektedir.
  • Hammaddeye gereksinme yoktur.
  • Ürün kalitesi aynen korunabilmekte, ağırlık kaybı önlenmektedir.
Diğer taraftan azot gazı ile depolama yalnızca depolarda değil, ürünün pazara gönderilmesi sırasında taşıma araçlarında da kullanılmak suretiyle müşteriye intikaline kadar bozulmadan ulaştırılması sağlanabilmektedir