TİKTA A.Ş. (Tarımsal İklimleme ve Teknolojik Araştırmalar Anonim Şirketi);
  • Tarım ürünlerinin hasat sonrasında uğradığı kayıpları önlemek için Tarımsal Ürünlerin Atmosferi Kontrol Edilen Alanlarda Saklanmasına Yönelik Teknolojileri Araştırmak ve uygulamak,
  • Tıbbi ve Aromatik Bitkilerden uçucu yağlar elde etmek, yağların ekstraksiyonu ile de doğal kimyasallara ulaşmak,
amacıyla kurulmuştur.

Bugün Şirket;
  • Tıbbi ve Aromatik Bitkilerden uçucu yağlar elde edilmesi.
  • Tarım Ürünlerinin Hasat Sonrası Korunması/Atmosfer Kontrollü Depoculuk.
  • Tarım Ürünleri Depolama alanlarının Antibakteriyel Yalıtımı, Gaz sızdırmazlık Yalıtımı,
  • Kültür Mantarı Yetiştiriciliği için Mantar Galerisi Yapımı,
  • Tarım ürünlerinin doğal korunması için Fümigasyon,
konularında faaliyette bulunmaktadır.

Şirket tüm faaliyetlerini, AR-GE çalışmalarına dayandırmakta, AR-GE Faaliyetleri de Şirketin ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Teknokent Alanında Kurduğu 400 M2 alanlı Araştırma Biriminde yürütülmektedir.

AR-GE Faaliyetlerimiz Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu olan TUBİTAK tarafından da desteklenmektedir.

TİKTA A.Ş. MTK Grup Üyesidir.