Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uçucu Yağlar




Tıbbi ve aromatik bitki varlığı açısından uluslararası alanda bilinen yedi ülke arasında ismi sayılan Türkiye,bir çok bitkinin gen merkezinin olmasının yanında,önemli endemik türleri barındırmaktadır.Bugün Türkiye florasında 9000’in üzerinde bitki türü olduğu bilinmektedir.Bu bitkilerin 1000 kadarı ilaç ve baharat bitkileridir.

Kozmetik, gıda,kimya ve ilaç gibi bir çok sanayi dalında kullanılan uçucu yağlar Tıbbi ve Aromatik bitkilerden elde edilmektedir.

Bütünüyle doğal materyaller olan uçucu yağlar, koku ve tatların kıymetli ve en vazgeçilmez hammaddeleri olma özelliğindedir. Uçucu yağlar doğru tanımlanmış tıbbi ve aromatik bitkilerden standart bir işlemle elde edilebilen kokulu sıvılardır.

TİKTA A.Ş. (Tarımsal İklimleme ve Teknolojik Araştırmalar Anonim Şirketi) tıbbi ve aromatik bitkilerden uçucu yağlar üretmektedir.

Kendi üretimi olan tıbbı ve aromatik bitkilerden elde edilen oleorezinin oran ve bileşenleri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent alanında kurulu, Şirket AR-GE Biriminde belirlenmektedir.

Şirketin Antalya ve Sakarya’da bulunan 400 dekarlık üretim alanlarında kültür bitkisi olarak yetiştirilen Tıbbi ve aromatik bitkilerden oleorezin eldesi, üretim alanlarının hemen başında kurulan, tarla başı distilasyon ünitelerinde yapılmaktadır. Böylece üretimin tüm aşamalarının izlenilmesi olanağı yaratılmaktadır.

Türkiye’nin bilimsel araştırma kurumu olan TUBİTAK tarafından da desteklenen araştırma çalışmalarımızda, Ülkemizin önemli üniversitelerinin Ziraat, Kimya ve Eczacılık Fakültelerinden sekiz öğretim üyesi danışmanlık yapmaktadır.

Ürünlerimiz arasından yer alan uçucu yağlardan talep edilenleri stoklarımız ölçüsünde derhal, diğer talepleri ise üretim proğramına alarak, sezon durumuna göre, belirlenen sürede karşılıyoruz.

Ürünlerimizin standardı ve üretimin sürekliliği konusunda güvence verdiğimiz gibi, ürünlerimizden istenilmesi halinde örnek de gönderiyoruz.

Ürünlerimiz arasında yer almayan ancak sizin talep edeceğiniz ürünlere dönük araştırmaları yapmaya ve gereksinimlerinizi karşılayacak olanları üretmeye hazır olduğumuzu da bildirmek isteriz.

Ayrıca elde edilen oleorezinden süperkritik korbondioksit ekstraksiyonu yöntemiyle istenilen bileşenleri ayırarak verebiliyoruz. Örneğin, nane yağından süperkritik CO2 ekstraksiyonu ile mentol elde ederek, böyle bir gereksiniminiz varsa karşılıyoruz.

Üretim tesislerimiz ve AR-GE merkezimiz , her zaman görülebileceği gibi, üretim sürecimizi de, bitkinin tarlaya ekilmesinden, oleorezin eldesi ve sevkine kadar, her aşamada denetim ve gözlemlerinize açıyoruz..