Etilen Dönüştürücü

 • Odalardan C2H4 ü dönüştürür
 • Saatte 2000m3 e kadar Katalitik dönüştürücü
 • 1 ppb’ye indirgeme
 • Kolay bakım
 • Düşük enerji kullanımı
 • Güvenilir
 • Kimyasal değildir
 • Emicinin yeniden doldurulması gerekmez
 • Küf ve bakteriyi kovar

Etilen gazı, özellikle solunum yapan ürünlerden çıkar. Ürünün gelişimini, büyümesini, olgunluğunu ve yaşlanma sürecini kolaylaştırır. Besselling Etilen Atıcısı, zararlı etilen gazını (C2H4), basit ve hızlı bir şekilde uzaklaştırır. Böylece ürününüz sürekli tazeliğini korur.

Ham üründen olgun ürüne geçiş süreci “Klimakterium” olarak adlandırılır. Bu dönemde depolanan ürünler kendi kendilerine etilen gazı üretmeye başlarlar. Ortaya çıkan etilen, meyveyi daha fazla etilen üretimine teşvik eder ve olgunlaşma süreci giderek hızlanır. Etilen seviyesinin denetim altında tutulması ile Klimakterium geciktirilerek, daha uzun süreli depolama mümkün hale gelir.

Yapılan araştırmalar, belli bir sıcaklık aralığında, platin bir katalitik dönüştürücü kullanımının üretilen etileni etkin şekilde ayrıştırarak ortamdan uzaklaştırdığını ortaya çıkarmıştır. Bu işlemin en önemli yan etkisi, ortamdaki bakterileri ve mantar üremesini engellemesidir.

Etilen Atıcısı, her birinde bir ısı depolayıcı, bir katalitik dönüştürücü, ısıtma elemanları ve bir vantilatör bulunan 2 sütundan oluşur. Her bir sütunda bulunan soğuk oda havası, dönüşümlü olarak yukarı doğru yönlendirilir ve ısıtılır. Isınan hava, etilen gazının parçalandığı katalitik dönüştürücüye gönderilir. Son olarak 2. sütundaki katalitik dönüştürücüye gönderilen hava, içerisinde az miktarda kalan etilenden de ayrıştırılırak tekrar soğutulur.

Besseling Etilen Atıcısı ortamdaki etilen miktarını, kimyasal madde kullanılmaksızın, milyarda bir (0,0000001) düzeyine indirilebilir, bu nedenle yapılan işlem çevreyle dosttur. Isının geri kazanılması ve sürekli sıcaklık kontrolü sayesinde Etilen Atıcısının enerji harcaması en düşük düzeyde kalır.

Besseling Etilen Atıcısı ile;
 • Etilen milyarda bir oranında parçalanır. (ATO Wageningen tarafından test edilmiştir.)
 • Sistemin tekrar doldurulması gerekmez.
 • Isının geri kazanılması yoluyla enerji tasarrufu sağlanır.
 • Süre ya da ölçüme göre ayarlanabilir.
 • Kimyasal element içermemektedir.
 • Bakım ihtiyacı azdır.
 • Kullanımı kolaydır.